Informace

Informace k úhradám vkladů CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP

Informace k úhradám vkladů - RX Sosnová - CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP
Vzhledem k tomu, že první termín uzávěrky přihlášek vyšel na neděli, pořadatel posouvá úhradu na 15. 6. Pokud do té doby nebude provedena platba, vklad do závodu se navýší o 1300,- Kč (50€uro).

Information on entry fee - RX Sosnová - CEZ+MCR+MPRC+MSR+CTHA+MASCOM CUP
Due to the fact that the first deadline for applications was Sunday, the organizer postpones the payment to June 15. If no payment is made by then, the contribution to the race will be increased by CZK 1,300 (€ 50 uro).

Informacje o wpłatach - RX Sosnová - CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP
W związku z tym, że pierwszym terminem nadsyłania zgłoszeń była niedziela, organizator przesuwa wpłatę na 15 czerwca. Jeśli do tego czasu nie zostanie dokonana żadna wpłata, składka na wyścig zostanie zwiększona o 1300 CZK (50 euro).

Informationen zu den Nenngeld - CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP
Da der erste Bewerbungsschluss Sonntag war, verschiebt der Veranstalter die Zahlung spätestens auf den 15. Juni. Wenn bis dahin keine Zahlung erfolgt, wird der Beitrag zum Rennen um 1.300 CZK (50 €uro) erhöht.

 


CEZ - Výzva pořadatele - RX SOSNOVÁ

CEZ – Rallycross – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
K dnešnímu dni je oficiálně přihlášeno 170 jezdců. V neděli 13. 6. jsou první uzávěrky přihlášek. Kdo má zájem startovat, nechť se ještě přihlásí. Limit je 200 jezdců. Přihlášení je podmíněno zaplacením vkladu nejpozději do 15. 6., jinak bude navýšeno o 50 €uro. Více informací na této stránce: http://www.auctor-racing.cz/rallycross_2021.php


CEZ – Rallycross – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
To date, 170 riders are officially registered. The first application deadlines are on Sunday 13 June. If you are interested in starting, let them register. The limit is 200 riders. Registration is conditional on payment of the deposit no later than June 15, otherwise it will be increased by 50 €uro. More information on the website :
http://www.auctor-racing.cz/rallycross_2021.php


INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU
K dnešnímu dni (6. 6.) bylo po komunikaci se sportovními komisaři podniku v Sosnové s promotérem RX Cupu dohodnuto, že mají jezdci posílat pouze přihlášky. Po uzávěrce přihlášek (13.6.) zašleme informace k platbám. Platbu, tak jak je uvedeno ve zvláštních ustanoveních, zatím neprovádějte. Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k přihláškám najdete na našich stránkách pod záložkou AKCE 2021 - RX Sosnová 26. - 27.6.


RX Sosnová 2021 - Nabídka - LIVESTREAM

LIVESTREAM – RX SOSNOVÁ 2021 – NABÍDKA PREZENTACE PARTNERŮ
Partnerům, kteří podpoří livestream při závodech Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu na Autodromu v Sosnové, které se budou konat 26. - 27. 6. 2021,  nabízíme jejich prezentaci dle níže níže uvedené nabídky.

NABÍDKA PRO PARTNERY LIVESTREAMU

LIVESTREAM 2020LIVESTREAM 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIVESTREAM – RX SOSNOVÁ 2021 – OFFER OF PARTNER PRESENTATION
We offer partners who will support livestream during the Central European Rallycross Championship at the Autodrome in Sosnová, which will take place from 26 to 27 June 2021, according to the offer below.

OFFER FOR LIVESTREAM PARTNERS


CEZ RX Sosnová - 26. - 27. 6. 2021 - vydání ZU

CEZ – RX Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
Vydání zvláštního ustanovení k závodu – Publication Supplementary regulations

K 28. 5. 2021 jsou vydána zvláštní ustanovení k rallycrossovému závodu na Autodromu v Sosnové.

As of 28 May 2021, special provisions have been issued for the rallycross race at the Autodrome in Sosnová.

CZ - Zvláštní ustanovení – CEZ + MČR + MPRC + MSR + MR + ČTHA + MASCOM CUP

ENG - Supplementary regulations – CEZ + MCR + MPRC + MSR + MA + CTHA + MASCOM CUP

Zvláštní ustanovení – RX Rallycross CUP

Prosíme o přihlašování do závodu.

Please register for the race.

Závod je vyhlášen jako Mistrovství zóny střední Evropy. Jeho součástí jsou též národní šampionáty Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Součástí je též Česká trofej historických automobilů, pohár Mascom Cup v kartcrossu a dále pak dva značkové polské poháry RWD CUP pro vozy BMW a SC CUP pro vozy Fiat. Stejně jak v předchozích dvou ročnících je součástí i pohár RX Rallycross Cup.

V rámci předběžného přihlašování je do závodu přihlášeno již přes 130 jezdců. V zónovém a v národních šampionátech se pojedou tradiční divize Super Touring Cars (STC) do 1600 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm, dále pak divize Super 1600 a královská divize Super Cars. Divize National 1600 je součástí českého i rakouského mistrovství, ale rakouské jí nemá pro závod v Sosnové vyhlášenu. V České trofeji jsou divize tři. Do 1600 ccm, nad 1600 ccm a divize 4 x 4. V polském mistrovství ve zmíněném značkovém poháru RWD CUP nastupuje celá plejáda vozů BMW a v SC CUPu jde především o Fiaty typu Siecento a Cinquecento. V RX Rallycross CUPu je též značkový pohár Škoda CUP a dále pak divize N s minimálními úpravami v objemových kubaturách do 1400 ccm, do 1600, ccm a nad 1600 ccm. ESkové divize pro vozy s většími úpravami jsou ve stejných objemových kubaturách jako ty eNkové a navíc mají ještě divizi pro vozy 4 x 4.

V příštím týdnu uvedeme informace k chystanému livestreamu. Jejich vydání jsme museli kvůli organizačním komplikacím pozdržet. Jak to tak vypadá, bude to asi jediná možnost jak závod v Sosnové dostat k fanouškům této krásné motoristické disciplíny.

V tomto článku najdete informace ke startovnému. 

                                                                                              Za organizační tým – Lukáš Dufek


Informace ke startovnému - Rallycross Sosnová - 2021

Informace k poplatkům – Rallycross Sosnová – 26. – 27. 6. 2021

Plakát - RX Sosnová 2021Vzhledem k omezujícím skutečnostem související nejen s aktuální situací, ale i s tím, že nebude možné využívat na Autodromu v Sosnové kryté tribuny, včetně sprch a toalet umístěných v jejich útrobách, jsme letos museli přistoupit k nastavení vyššího startovného. Musíme tak zajistit vyšší počet mobilních toalet a ostatní sociální zařízení, což nám navyšuje náklady v desítkách tisíc. Tím, že nemůžeme počítat s cca 700 místy, které se na krytých tribunách nacházejí, a je předpokladem, že budou i početní omezení na zbylá místa na nekrytých tribunách, nemůžeme moc počítat s příjmy ze vstupného, které by nám pomohly pokrýt nemalou část nákladů.

Bohužel se nám letos ještě nepodařilo zajistit rozpočet z jiných zdrojů, tak jako v minulých letech, abychom dokázali rozpočet pokrýt i v případě menšího počtu jezdců a diváků, či závodu úplně bez divácké kulisy. Za normálního stavu by to pro nás bylo riziko podnikání, ale v tomto omezujícím nemůžeme jít do rizika převzetí odpovědnosti za veškeré náklady související se závodem.

POPLATKY - RALLYCROSS SOSNOVÁ - VKLAD - POJIŠTĚNÍ - SLUŽBY - INFO

Na pokrytí nákladů závodu konaného od pátku do neděle by bylo potřeba více jak 175 jezdců při plném republikovém startovném. Tím, že není jednotné startovné, musí být rozpočet zajištěn vždy i z jiných zdrojů, protože není možné pokrýt náklady a to i v případě když na závod zavítá několik stovek, či tisíc diváků.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem budeme vyžadovat platbu za startovné předem. Na místě se pak bude vybírat poplatek za pojištění dle sazeb uvedených v řádech pro jednotlivá mistrovství a poháry a dále pak poplatek za služby, který je 500,- Kč. Je možné, že bude i nižší, ale to bude záležet na počtu přihlášených a případné další podpoře závodu. Po první uzávěrce přihlášek a přijetí vkladů od všech jezdců a týmů se rozhodne, jakou formou se pojede. Závod je dle ZU plánován na čtyři kvalifikační rozjížďky, které jsme schopni do určitého počtu časově stihnout.

Předpokladem je, že se pohár Rallycross Cup odjede celý v sobotu. Bude opět záležet na počtu přihlášených. V případě většího počtu, je plánováno, že by eSkové divize od 1600 ccm výše, jely souběžný program s MČR jako loni, aby to nenarušovalo republikový harmonogram a stihl se odjet celý jeho naplánovaný sobotní program. Neřeší to úplně náš finanční problém, ale je tady možnost na zlevnění startovného. Dle informace od promotéra, která by měla být posvěcena i komisí jezdců, je to verze závodu s dvěma rozjížďkami.

Za nás se zkrácená varianta Rallycross Cupu  nabízí v případě velkého počtu přihlášených jezdců, ale prioritou je odjetí jejich plánovaného programu. Samozřejmě příjmy plynoucí z Rallycross Cupu, jsou velmi důležité. Kdyby se nejel, asi by se dala najít cesta, jak závod uspořádat i bez něj, ale za nás je pro český rallycross spojení s Rallycross Cupem to nejlepší možné. 150 a více jezdců dlouhá léta a snad vůbec na českých rallycrossových tratích nebylo. Je to určitě daleko více divácky zajímavější a pořadatelsky taktéž. Určitě to má taktéž své pro a proti, ale v současné době to jinak nejde. Za náš sosnovský závod budeme vždy rádi za spojení.

Děkujeme za pochopení.

                                                                     Za organizační tým – Lukáš Dufek


RX Sosnová 2021 - zveřejněn seznam jezdců

SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ
Od 22.5. zveřejňujeme seznam předběžně přihlášených jezdců, který budeme průběžně aktualizovat.

SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ


CEZ+MČR v Rallycrossu - Sosnová 26. - 27. 6. 2021 - SPUŠTĚNY PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY

CEZ+MČR V RALLYCROSSU - SOSNOVÁ 26. - 27. 6. 2021 - SPUŠTĚNY PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY
Na poslední červnový víkend 26. – 27. 6. připravujeme Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu, které se bude konat na Autodromu v Sosnové. Tento závod je zároveň vyhlášen pro národní šampionáty České, Slovenské a Polské republiky a dále pak pro klubové poháry Mascom CUP a RX Rallycross CUP.

Aleš Fučík - vítěz 2020 - Divize Super CarsVzhledem k tomu, že si okruh v Sosnové pro uspořádání závodu pronajímáme, musíme si vše důkladně naplánovat a připravit. Díky nákladům za nájem máme nevýhodu oproti jiným pořadatelům, kteří disponují vlastními okruhy a mají více času jak na přípravu závodu, tak i na přípravu areálu a trati, která taktéž něcoJiří Šusta - Super 1600 stojí, ale asi ne tolik.

Co naopak máme s ostatními pořadateli stejné, a je to bohužel také nevýhoda, je příprava závodu v době covidové. My bohužel termín díky jiným akcím na Autodromu máme jasně daný a nemůžeme s ním hnout a také musíme několik měsíců před závodem potvrdit akci a uhradit zálohu, jinak by náš termín připadnul jiným zájemcům.

Divize Super 1600Vzhledem k uvedeným skutečnostem a k vysokým nákladům na uspořádání závodu v Sosnové musíme mít vše opravdu po finanční stránce dopředu zajištěné a nemůžeme se spoléhat, že nám přijede hodně aut a že budou moci závod navštívit i diváci, kteří v současné době tyto akce navštěvovat nemohou. Věříme, že současná opatření v době konání závodu budou již daleko Divize STC + 2000mírnější, ale taktéž se na to nemůžeme spoléhat a závod připravujeme raději dle aktuálních platných nařízení a případná rozvolnění by byla pro nás všechny bonusem.

Rozhodli jsme se proto spustit stejně jako v loňském roce předběžné přihlašování do závodu, abychom věděli jaký je o tento závod zájem. Součástí přihlašovacího formuláře je opět dotazník, který potřebujeme od každého zájemce z řad jezdců vyplnit. Jezdce prosíme, aby věnovali jeho vyplňování pozornost. Důkladně si promyslete vaše možnosti, za kterých byste se závodu zúčastnili, pokud by nařízení přetrvávala. Uvedené odpovědi jsou pro nás velmi důležité pro plánování a zajišťování potřebných služeb, které majíPavel Koutný - Divize 4 x 4 ČTHA velký vliv na rozpočet závodu a kterých bude nejen díky covidu letos v Sosnové víc než dost.

PŘEDBĚNÉ PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU V SOSNOVÉ - PRE-LOGIN - Logovanie Wstępne

Přihláška -  CZE – excel        Přihláška – CZE – pdf

Entry list – ENG – excel        Entry list - ENG - pdf

Entry list - POL - excel         Entry list - POL - pdf                                                                                   

Poplatky - Fees - Opłaty


Možné odpovědi pro pdf verzi      
Possible answers for pdf version
Ankieta możliwe odpowiedzi

Info k přihláškám
Přihlašovací formulář vychází z loňské verze. V excelové formě vyplňujte pouze údaje na listu „Přihlášky-Formulář RX Sosnová“, ostatní listy (finální přihlášky dle verze závodu) se doplňují Mascom CUP - Kartcross strart 2020automaticky nebo mají jiný informační charakter. Přihlašovací formulář slouží pro předběžné přihlášení do závodu a finální Divize 1600+ ČTHApřihláška se vytiskne a podepíše až podle určení verze závodu podle počtu předběžně přihlášených.         

V případě nejasností, nebo pokud nemáte na svém počítači nainstalován Excel nebo prohlížeč PDF, volejte 606611485, vypsání přihlášky včetně dotazníku zabere max. 5 minut. Vyplněný formulář nebo další dotazy posílejte na prihlasky@auctor-racing.cz .

Vzhledem k tomu, že opět hrozí neúčast diváků, tak nechceme RX Rallycross CUPponechat nic náhodě a připravujeme ze závodu přímý přenos ve formě livestreamu. V brzké době uvedeme informace o možných verzích, nebo jak byste tento přenos nebo náš závod mohli podpořit. V tomto nelehkém čase je těžké finančně zajistitLivestream 2020 - neděle jakoukoli akci a opravdu budeme rádi za každou podporu. Věříme, že v době, kdy jsou sociální sítě samá výzva k podpoře všech možných či nemožných věcí a akcí, se najdou i fanoušci a partneři, kterým není rallycross lhostejný a podpoří naše snažení a pomohli by tak nejen nám, ale i jezdcům snížit jejich náklady.                        


ZAV EDDA Cup - Jemníky - Bojetice - 19. - 20. 9. 2020 - Komentář

ZAV EDDA Cup, Jemníky-Bojetice, 19. - 20. 9. 2020, komentář

Již po třetí se závodníci nezávislého seriálu závodů automobilů do vrchu EDDA Cup sjeli do Bojetic, kde bylo za cílem umístěno depo tratě, která začíná startem v obci Jemníky na kraji Mladé Boleslavi. Zdejší závod pořádá podle regulí EDDA Cupu od počátku Auctor racing v čele s Lukášem Dufkem zkušeným pořadatelem i rallykrosových závodů. Po zkušenostech z předchozích ročníků sliboval i ten letošní bezproblémový závod a během závodního víkendu se předpoklady plně naplnily.

Závodníky čekala rychlá, přes dva a půl kilometru dlouhá trať s kvalitním povrchem, pro diváky byly připraveny bezpečné prostory, proti původně jarnímu termínu bylo nyní výhodou, že z okolních polí již byla sklizena úroda a jejich majitelům tak nehrozila žádná škoda pošlapáním od přihlížejících fandů motoristického sportu.

Během pátku se přijíždějícími týmy rychle zaplnil areálek na kraji Bojetic, který majitel pan Kroutil ochotně poskytl pro zázemí závodu. Závodníci, kteří se už nevešli za plot, se seřadili podél silnice v pestrém hadu daleko za obec kolem hřbitova. Přejímky začaly úderem páté hodiny, kdy začala úřadovat Nikol Čechotová, což bylo asi na delší dobu její poslední účinkování v EDDA Cupu před odjezdem do zahraničí. Přejímkami prošlo nakonec přes osmdesát přejatých, škoda, že si na pěknou trať nenašlo cestu více závodníků.

V sobotu ráno program začal v osm hodin rozpravou a v půl deváté, jak už je zvykem, když traťovým pořadatelům velí Jan Ejem, vyrazili první jezdci ze skupiny N svozem z depa ke startu. Obě tréninkové jízdy proběhly bez problémů a po přestávce na oběd nic nebránilo startmaršálu Pavlu Jeřábkovi, aby vyslal prvního jezdce do boje s časomírou. I závod se slušnou diváckou kulisou probíhal bez větších problémů a tak mohly být oficiální výsledky vyhlášeny ještě před čtvrtou hodinou. Tím ovšem pro některé jezdce program neskončil, neboť vybraní jezdci ze skupin E a H si museli nechat zvážit své stroje. Po této proceduře mohl technický komisař Petr Skřivan spokojeně konstatovat, že všichni kontrolovaní splňují váhové limity stanovené technickými řády pro jednotlivé třídy a potvrdil oficiální výsledky. Po vážení se dostalo na ceremoniál předání pohárů trojicím nejrychlejších ve vypsaných třídách. Pak už se mohla šťastnější část osazenstva depa věnovat společenské zábavě, ti méně šťastnější se snažili pracovat na závodních strojích, aby v neděli mohli naplno závodit.

I v neděli ráno se tréninky rozběhly bez zpoždění, i přes pár zásahů posádky odtahového vozu měli i traťoví pořadatelé čas navštívit občerstvení "U Slávka" a naobědvat se. Po polední pauze dvěmi bezproblémovými závodními jízdami vyvrcholil letošní závod Jemníky - Bojetice.

To, že závod se pořádá za humny Mladé Boleslavi, sídelním městě automobilky Škoda, bylo vidět i kolem trati a v depu, kde bylo možno vidět osobnosti motoristické historie, ať už jako diváky, třeba Ladislava Křečka a Svatopluka Kvaizara, nebo dalšího extovárního jezdce Vladimíra Bergera, který v roli mechanika pečoval o Felicii Ivana Kališe. Všechny potěšila návštěva pravidelného účastníka EDDA Cupu Martina Cabely, který prochází rekonvalescencí po blízkém setkání s řeckým kamením na trati motocyklové offroadové soutěže.

Závody v Jemníkách proběhly bez problémů, jedinou horkou chvilku způsobil řidič dodávky nerespektující dopravní značení ani pokyny pořadatelů, naštěstí i tento incident skončil bez následků. Za víkend nedošlo ke zranění ani ohrožení diváků. Jen pár aut utržilo šrámy, pravidlem se pomalu stává, že nejvíc ran dostávají promotérská Saxa, smutné je, že je viníci přivezou tu s promáčklými dveřmi, tu s uraženým zrcátkem jakoby se nechumelilo, beze slova, bez vysvětlení.

 

Ze samotného závodění zaujaly výkony "domácích" borců. V závodních dvoulitrech zvítězil Vratislav Cinkl na Škodě Octavia, byť v neděli jen těsně po velkém boji s Otakarem Zenklem ml. závodícím ve Fordu Fiesta. Jaroslav Vosmek na Škodě 130 LR v sobotu zvítězil ve třídě H 1300, v neděli se musel sklonit před Lubošem Kramešem se Škodou 1000 MB.

Po delší době se na startu objevil i Josef Čermák ml. na Autobianchi A 110 Abarth a v sobotu ve třídě H 1150 vyhrál. Ve třídě nejsilnějších historiků, kde se velké pozornosti na trati i v depu těší oranžová Tatra 603 Stanislava Hajduška, vyhrál oba závody jasně Jiří Figl na Audi Sport Quattro S1E2. Ve třídě H2 po sobotním vítězství Jana Valenty na Mercedesu 190 AMG vypálil rybník všem soupeřům vítězný Václav Roll na Opelu Kadet GSI. Napínavé závody přinesl i Saxo cup, kde se k nejrychlejší trojici Tomáši Arnoštovi a Janu Vaňkovi na Peugeotu 106 a Jiřímu Kaščakovina Saxu přidal Martin Donát výborným výkonem na promotérském modrém Saxu, na které si někteří stěžují, že nejede. M. Donát s ním dokázal jezdit vyrovnaně se špičkou. V sobotu skončil jen sekundu za vítězným T. Arnoštem a dvě desetiny od stupňů vítězů. Po oba dny byl nejrychlejší Tomáš Košek ze třídy E +2000 na Mitsubishi Lancer EVO VI. Napínavé závodění přineslo i zápolení v ostatních třídách. Kompletní výsledky najdete  ve složce dokumenty

Jaroslav Malík


ZAV Jemníky - 2020 - Výsledky slosování - Divácké vstupné

ZAV Jemníky - 2020 - Výsledky slosování - Divácké vstupné
Níže uvádíme vybraná výherní čísla vstupenek a foto cen. Ceny věnovaly firmy  Barvy Boleslav, Autokelly, CMK Aréna, Pneu Boháček, Laureta Jelínek, Automoto Dobrovice, Auctor Racing a hlavní cenu stejně jako v loňské roce věnovala firma Mistr Topič ze Sukorad.
Výherní čísla

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Výhrercům gratulujeme. O ceny a formě jejich předání se informujte na tel. 606611485.


1.cena

  2.cena

 3.cena

 4.cena

 5.cena

6.cena

7.cena

8.cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« | 1 2 3 4 5 6 7 | »