Informace

VYDÁNÍ AKREDITAČNÍCH INFORMACÍ - ISSUE OF ACCREDITATION INFORMATION - CEZ - RX Sosnová - 26. - 27.6.2021
Níže uvádíme odkazy na přihlašovací formuláře k akreditaci na sosnovský závod, akreditační informace a formulář k ručení odpovědnosti. Další informace připravujeme.

Below are links to registration forms for accreditation for the Sosnov plant, accreditation information and a liability form. We are preparing more information.

AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ - ACCREDITATION FORM

AKREDITAČNÍ INFORMACE

RUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

RESPONSIBILITY QUARANTEE