Informace

CEZ – Rallycross – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
K dnešnímu dni je oficiálně přihlášeno 170 jezdců. V neděli 13. 6. jsou první uzávěrky přihlášek. Kdo má zájem startovat, nechť se ještě přihlásí. Limit je 200 jezdců. Přihlášení je podmíněno zaplacením vkladu nejpozději do 15. 6., jinak bude navýšeno o 50 €uro. Více informací na této stránce: http://www.auctor-racing.cz/rallycross_2021.php


CEZ – Rallycross – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
To date, 170 riders are officially registered. The first application deadlines are on Sunday 13 June. If you are interested in starting, let them register. The limit is 200 riders. Registration is conditional on payment of the deposit no later than June 15, otherwise it will be increased by 50 €uro. More information on the website :
http://www.auctor-racing.cz/rallycross_2021.php