Informace

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU
K dnešnímu dni (6. 6.) bylo po komunikaci se sportovními komisaři podniku v Sosnové s promotérem RX Cupu dohodnuto, že mají jezdci posílat pouze přihlášky. Po uzávěrce přihlášek (13.6.) zašleme informace k platbám. Platbu, tak jak je uvedeno ve zvláštních ustanoveních, zatím neprovádějte. Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k přihláškám najdete na našich stránkách pod záložkou AKCE 2021 - RX Sosnová 26. - 27.6.