Informace

20. 6. 2020 - VYDÁNÍ AKREDITAČNÍCH INFORMACÍ
Níže uvádíme odkazy na přihlašovací formuláře k akreditaci na sosnovský závod, akreditační informace a formulář k ručení odpovědnosti. Novináři a fotografové, kteří se již na akreditace dotazovali prosíme tedy o vyplnění formulářů.

AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ - ACCREDITATION FORM

AKREDITAČNÍ INFORMACE

RUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

RESPONSIBILITY QUARANTEE